Real Trade

ee ru

Kauplemiskonto avamine online
 
 
Palun lugege läbi järgnev informatsioon enne konto avamist

Reaalse konto avamise protseduur on Real Trade baseeritud Avalike Suhete Lepingule (Public Offerta Agreement). Avalike Suhete Leping (Public Offerta Agreement) ei vaja Poolte poolset allakirjutamist ja tal on sama juriidiline jõud, mis seab kliendi ja ettevõtte õigused ja kohustused, nagu ka kirjalik leping Poolte vahel.

Reaalse konto avamisega kinnitab Klient, et ta on täielikult tutvunud peamiste kauplemistingimustega, kliendilepinguga ja reglemendiga, mille alusel pakub Real Trade konversiooni tehingute valuuta vahetuseks läbiviimist. Täieliku ja tingimusteta kauplemise tingimustega nõustumise märgiks on Kliendi poolt järgnevate toimingute täitmine:

1) konto avamise registreerimisvormi täitmine, mis on vabalt internetist saadav

2) kauplemiskontole raha kandmine kolmekümne päeva jooksul alates selle registreerimisest.Olen lugenud üleval toodud informatsiooni ja nõustun sellega